Skip to content Skip to footer

Kolejny milowy krok w Centrum Zielonej Transformacji Opola

Kolejny milowy krok w Centrum Zielonej Transformacji Opola

Przetarg na Budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Formule “Zaprojektuj i Wybuduj” ogłoszony.  Nowa instalacja ma w procesie termicznego przekształcania odpadów produkować ciepło oraz energię elektryczną. Według obecnych założeń obiekt ma powstać w 2027 roku.

Przetarg prowadzony będzie w formule “Zaprojektuj i Wybuduj,” co oznacza, że wykonawca będzie odpowiedzialny zarówno za stworzenie kompleksowego projektu, jak i za jego fizyczną realizację. Taka formuła gwarantuje spójność działań oraz efektywność procesu, od etapu planowania po fazę eksploatacji. Na ten cel Spółka pozyskała finansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach programu 2.1.3. Racjonalna gospodarka odpadami w Części 3) Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne. Łączna suma dofinansowania to 130 235 600, zł na którą składa się bezzwrotna dotacja oraz pożyczka.

Instalacja powstanie w sąsiedztwie składowiska odpadów przy ul. Podmiejskiej i ma znacząco wpłynąć na stabilizację rachunków za ogrzewanie a także poprawić gospodarkę odpadową miasta Opola. Dzięki tej instalacji Elektrociepłownia spali o blisko 10 tys. ton węgla mniej a wyprodukowane ciepło trafi do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Projekt instalacji termicznego przekształcania odpadów w ramach Centrum Zielonej Transformacji to jedno z kluczowych przedsięwzięć Spółki. Planowane jest, że nowa instalacja stanie się nie tylko źródłem energii, lecz także centrum edukacyjnym, gdzie mieszkańcy będą mogli zdobyć wiedzę na temat gospodarki odpadami i środowiska.