Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Potrzebujemy korzystnych i sprawdzonych rozwiązań, a nie dyskusji opartej na mitach

Rozmowa z Małgorzatą Rabiegą, Wiceprezes Zakładu Komunalnego w Opolu (koordynatorem CZT) o celach i korzyściach budowy nowego systemu gospodarki odpadowej dla Opola oraz zarzutach inicjatorów protestu przeciwko tej inwestycji. Pani Prezes, niemal rok temu Zakład Komunalny poinformował o planie budowy Centrum Zielonej Transformacji w Opolu. Proszę przypomnieć jaki jest cel tej inwestycji? Małgorzata Rabiega: Tak,…

Read More

Zielona rewolucja w Opolu: gdy odpady stają się skarbem, a agregat… czarnym bohaterem

W krajobrazie wielu miast pełno jest miejskich legend, które niestety wciąż mają się dobrze. Niektóre z nich zdają się być bardziej nieśmiertelne niż wampiry z popularnych opowieści. Tajemnica, intryga, sensacja. Taka mogłaby być historia Centrum Zielonej Transformacji, gdyby nie fakt, że zarzuty kierowane do tej inwestycji oparte są na tym, że ktoś nie potrafi właściwie…

Read More

Konsultacje społeczne w sprawie „Zakładu Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpadów, jako drugiego elementu Centrum Zielonej Transformacji w Opolu (CZT)”

Prezydent Miasta Opola rozpoczął konsultacje społeczne następnego zadania w ramach CZT. Oznacza to, że każdy może wnieść uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia, które zamierza zrealizować Zakład Komunalny sp. z o. o. w Opolu. Konsultacje potrwają do dnia 9 kwietnia 2023 r. Zadanie to obejmuje budowę instalacji: mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych; biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie;…

Read More

Drugie posiedzenie Rady Społecznej budowy Centrum Zielonej Transformacji OPOLE

1 marca 2023 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu miało miejsce drugie posiedzenie Rady Społecznej budowy Centrum Zielonej Transformacji. W trakcie spotkania Zarząd Zakładu Komunalnego Opole przedstawił informacje na temat postępu prac nad „Centrum Zielonej Transformacji”. Poinformował m.in. o tym, że 14 grudnia 2022 r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) został…

Read More

Trwają konsultacje społeczne na temat budowy jednej z instalacji Centrum Zielonej Transformacji w Opolu

Prezydent Miasta Opola rozpoczął konsultacje społeczne projektu budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów w ramach Centrum Zielonej Transformacji w Opolu. W czasie trwających do 24 marca 2023 r. konsultacji każdy może zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wnieść uwagi, wnioski i sugestie dotyczące inwestycji, którą zamierza zrealizować Zakład…

Read More

Wyścig po paliwo alternatywne

Opole jest jednym z miast starających się o dofinansowanie budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Instalacja będzie stanowić istotną część Centrum Zielonej Transformacji. Zainteresowanie krajowych inwestorów jest olbrzymie, co pokazuje polski potencjał wykorzystania paliw alternatywnych na cele energetyczne. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zakończył nabór…

Read More

Prace nad projektem budowy Centrum Zielonej Transformacji idą zgodnie z planem

Powstanie Centrum to nie tylko prace budowlane, ale także przygotowywanie wielu dokumentów i uzyskanie pozwoleń oraz dofinansowania. O tym, na jakim etapie jest realizacja tej inwestycji rozmawiamy z Małgorzatą Rabiegą, wiceprezes zarządu Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu - Pani Prezes, w październiku tego roku przekazaliście Państwo pierwsze informacje na temat planów budowy Centrum…

Read More

Inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej budowy Centrum Zielonej Transformacji OPOLE

15 grudnia 2022 roku w Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej budowy Centrum Zielonej Transformacji, powołanej z inicjatywy Zakładu Komunalnego. W jej skład weszło 36 osób reprezentujących najróżniejsze opolskie środowiska i społeczności. Wśród przedstawicieli Rady są Radni Miasta Opola, przedstawiciele Rad Dzielnic, Urzędu Miasta, Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta oraz organizacji…

Read More

„Energetyczne wykorzystanie odpadów może zahamować wzrost opłat za śmieci”. Pierwsza część rozmowy z Jackiem Ozdobą, wiceministrem klimatu środowiska na temat gospodarki odpadowej.

Gospodarka odpadowa jest obok energetyki i ciepłownictwa jednym z najpoważniejszych wyzwań. Rosnące koszty i perspektywa celów jakie stawia w tym zakresie polskie i unijne prawo rodzą potrzebę wdrażania nowoczesnych, pro-środowiskowych i ekonomicznych rozwiązań. Z taką inicjatywą wystąpił ostatnio Zakład Komunalny Opole, który ogłosił projekt budowy Centrum Zielonej Transformacji Opole. Pod tą nazwą kryje się zintegrowany…

Read More

Rozmowa z Małgorzatą Rabiegą, wiceprezesem Zakładu Komunalnego w Opolu o przyszłości Centrum Zielonej Transformacji Opole

Zamiast sterty składowanych odpadów – nowoczesne Centrum Zielonej Transformacji, które ma pozwolić na ich kontrolowane przetwarzanie, odzyskiwane energii i rozwiązanie problemu uciążliwego zapachu. O tym, jak centrum będzie działało w praktyce – rozmawiamy z Małgorzatą Rabiegą, wiceprezesem Zakładu Komunalnego w Opolu. – Co kryje się pod nazwą Centrum Zielonej Transformacji? – System gospodarki odpadami wymaga…

Read More

Miejska Zielona Transformacja – zasilana odpadami

Współczesne miasto już dawno przestało być jedynie „miejscem do pracy” oraz „sypialnią” dla mieszkańców. Każda tworząca je społeczność, niezależnie czy mieszka w milionowej aglomeracji, czy niewielkim miasteczku, dąży do jak najlepszych warunków życia. Zagrożenie kryzysami klimatycznym i energetycznym stwarza nowe wyzwania, a jednocześnie pozwala na wykorzystanie najnowszych koncepcji i rozwiązań technologicznych. Jedną z nich jest idea…

Read More