Skip to content Skip to footer

Konsultacje społeczne w sprawie „Zakładu Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpadów, jako drugiego elementu Centrum Zielonej Transformacji w Opolu (CZT)”

Prezydent Miasta Opola rozpoczął konsultacje społeczne następnego zadania w ramach CZT. Oznacza to, że każdy może wnieść uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia, które zamierza zrealizować Zakład Komunalny sp. z o. o. w Opolu. Konsultacje potrwają do dnia 9 kwietnia 2023 r. Zadanie to obejmuje budowę instalacji: mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych; biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie;…

Read More