Skip to content Skip to footer

Potrzebujemy korzystnych i sprawdzonych rozwiązań, a nie dyskusji opartej na mitach

Rozmowa z Małgorzatą Rabiegą, Wiceprezes Zakładu Komunalnego w Opolu (koordynatorem CZT) o celach i korzyściach budowy nowego systemu gospodarki odpadowej dla Opola oraz zarzutach inicjatorów protestu przeciwko tej inwestycji. Pani Prezes, niemal rok temu Zakład Komunalny poinformował o planie budowy Centrum Zielonej Transformacji w Opolu. Proszę przypomnieć jaki jest cel tej inwestycji? Małgorzata Rabiega: Tak,…

Read More