Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zasada 5 R

Czy znasz zasadę 5R? Zasada ta wskazuje jakie działania w procesie hierarchii postępowania z odpadami powinny być stosowane. Takie podejście pomaga w ochronie środowiska i osiągnięciu zrównoważonego rozwoju. Refuse – odmawiaj Unikaj korzystania z przedmiotów jednorazowego użytku, które bardzo szybko stają się odpadem, np.: jednorazowe opakowania, jednorazówki (tzw. zrywki), ulotki, małe próbki kosmetyków. Reduce – ogranicz Ogranicz konsumpcję niepotrzebnych…

Read More

W Polsce brakuje instalacji termicznego przekształcania odpadów i instalacji do recyklingu 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiedziało na zapytanie poselskie dotyczące luki inwestycyjnej w gospodarce odpadami.   Potrzeba więcej instalacji termicznego przetwarzania odpadów  Resort klimatu i środowiska wskazuje, że w Polsce do 2034 roku należy wybudować instalacje do termicznego przetwarzania odpadów o mocy przerobowej ok. 2,5 mln Mg. Takie zapotrzebowanie wynika z obliczeń przedstawionych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami…

Read More