Skip to content Skip to footer

Nasze odpady – nasz problem czy szansa?

Nasze odpady – nasz problem czy szansa?

Powstawanie odpadów jest tak stare, jak ludzka cywilizacja. Przez całą historię ludzie codziennie zostawiali po sobie śmieciowe ślady. Dzisiaj, w XXI wieku, każdy z prawie 8 mld mieszkańców Ziemi produkuje od 100 gramów do niemal 5 kg odpadów dziennie. Samego plastiku do 2050 roku będzie więcej w oceanach niż ryb. Statystyczny Polak wytwarza ok. 358 kg śmieci rocznie, a łącznie Polska „produkuje” średnio 13,7 mln ton odpadów komunalnych w ciągu roku. Jednak czy odpady to tylko niewygodny problem?

Wszystko zależy od naszych codziennych wyborów. Przede wszystkim powinniśmy starać się zapobiegać powstawaniu odpadów. Możemy to osiągnąć kupując w przemyślany sposób tylko potrzebne artykuły. W ubiegłym roku na polskich śmietnikach samej tylko żywności wylądowało 5 mln ton. Do koszy wyrzucano przede wszystkim pieczywo (23,7 %), wędliny (12,8 %) i owoce (12,6 %). Średnio w tygodniu przeciętna polska rodzina wyrzucała do tej pory prawie 4 kg żywności. W naszych rękach jest przygotowanie odpadów do ponownego wykorzystania. Możemy przedmiotom nadać „drugie życie”. Wystarczy tylko zniszczone albo zepsute rzeczy oddać do renowacji, czyszczenia lub naprawy. Niekoniecznie od razu musimy wyrzucać nie najnowsze przedmioty do kosza. „Domowe porządki” to nie tylko pozbywanie się zbędnych rzeczy, ale oszczędny i mądry sposób używania zasobów naszych mieszkań. Kolejnym krokiem właściwego postępowania z odpadami jest ich recykling. Dzięki właściwej segregacji możliwe jest wykorzystanie materiału z już zużytych produktów. Szkło czy metal mogą być wielokrotnie odnawiane. Recykling ogranicza w ten sposób emisję dwutlenku węgla oraz wykorzystanie surowców naturalnych. Najważniejszym jest właściwe podzielenie odpadów. Niestety, nie wszystkie znajdą ponowne zastosowanie poprzez odzyskiwanie surowców. Tutaj z pomocą przychodzą najnowsze technologie.

Istnieją sprawdzone i bezpieczne rozwiązania, które pozwalają użyć nienadające się do recyklingu odpady do wytwarzania energii. Wiele rzeczy – odpadów, które nie mogą być już naprawione czy przetworzone, może posłużyć wytworzeniu prądu i ciepła w sieci elektrociepłowniczej. Ważne, żeby zawodowcy używali do tego instalacji zdecydowanie bardziej zaawansowanych i dbających o bezpieczeństwo, niż domowe piece. Wszystkie wskazane sposoby postępowania z odpadami ograniczają ich końcową ilość lądującą niepotrzebnie na składowiskach. Odpady są zbyt cennym surowcem, żeby marnować go i nie skorzystać z możliwości, jakie daje ich właściwe i bezpieczne ponowne wykorzystanie. Odpowiednie technologie pozwalają na zastąpienie węgla, który jest coraz droższym i bardziej kłopotliwym opałem, nie tylko ze względu na szkodliwość dla środowiska, ale także koszty jego pozyskania i dostępność. Nadchodzi czas, w którym możemy na odpady spojrzeć nie tylko jako na problem, ale przede wszystkim szansę. Z korzyścią dla środowiska i naszych portfeli.

Więcej szczegółów dotyczących gospodarki odpadami w Opolu na stronie: