Projekt realizowany przez Zakład Komunalny Opole sp. z o.o., ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole