Skip to content Skip to footer

Inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej budowy Centrum Zielonej Transformacji OPOLE

Inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej budowy Centrum Zielonej Transformacji OPOLE

15 grudnia 2022 roku w Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej budowy Centrum Zielonej Transformacji, powołanej z inicjatywy Zakładu Komunalnego. W jej skład weszło 36 osób reprezentujących najróżniejsze opolskie środowiska i społeczności. Wśród przedstawicieli Rady są Radni Miasta Opola, przedstawiciele Rad Dzielnic, Urzędu Miasta, Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta oraz organizacji pozarządowych, a także eksperci z Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej.

Rada Społeczna będzie pełniła funkcje: opiniodawczą, edukacyjną, informacyjną i promocyjną. Do jej zadań będzie należeć analizowanie i proponowanie rozwiązań związanych z realizacją Centrum Zielonej Transformacji.

W trakcie inauguracyjnego posiedzenia zostało wybrane Prezydium Rady. Przewodniczącym Rady Społecznej został wybrany dr inż. Dariusz Suszanowicz – Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego. Wiceprzewodniczącymi zostali: Małgorzata Gwoździkowska oraz Edmund Wajde. W trakcie posiedzenia Rady wiceprezes Zakładu Komunalnego Małgorzata Rabiega poinformowała o złożonych wnioskach do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz ze studium wykonalności Centrum – instalację termicznego przekształcania odpadów. Aktualnie prowadzone są również postępowania w sprawie wydania dwóch decyzji o środowiskowych.

Kolejne posiedzenia Rady Społecznej będą dotyczyć zagadnień dotyczących instalacji tworzących CZT Opole, aspektów związanych z realizacją założeń Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ), a także spotkania z ekspertami gospodarki odpadowej.