Skip to content Skip to footer

Drugie posiedzenie Rady Społecznej budowy Centrum Zielonej Transformacji OPOLE

Drugie posiedzenie Rady Społecznej budowy Centrum Zielonej Transformacji OPOLE

1 marca 2023 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu miało miejsce drugie posiedzenie Rady Społecznej budowy Centrum Zielonej Transformacji.

W trakcie spotkania Zarząd Zakładu Komunalnego Opole przedstawił informacje na temat postępu prac nad „Centrum Zielonej Transformacji”. Poinformował m.in. o tym, że 14 grudnia 2022 r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) został złożony przez ZK Opole wniosek na dofinansowanie jednej z instalacji CZT Opole – Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO), który został pozytywnie zaopiniowany pod względem formalnym.

W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Energetyki Cieplnej Opolszczyzny SA (ECO): Wojciech Zachariasiewicz – Dyrektor zarządzający, a także Konrad Miluniec – Kierownik działu projektów i realizacji Opole, którzy zaprezentowali informacje dotyczące stanu i rozbudowy sieci cieplnej w Opolu, a także wykorzystania ciepła z Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO) w miejskiej sieci ciepłowniczej. Zgodnie z informacjami przyłączenie ITPO do miejskiej sieci ciepłowniczej Opola, planowane jest za pomocą nowo wybudowanego ciepłociągu w rejonie ul. Głogowskiej. Z przeprowadzonych wyliczeń wynika, że ITPO wyprodukuje 176 000 GJ rocznie, a udział ciepła z ITPO zapewni ok 11% zapotrzebowania dla całego systemu ciepłowniczego w Opolu w skali roku.

Podczas spotkania przedstawiciele Rady podkreślili potrzebę prowadzenia dalszego  dialogu z mieszkańcami i działań informacyjnych oraz edukacyjnych.

Radę Społeczną budowy Centrum Zielonej Transformacji OPOLE tworzy 36 osób reprezentujących najróżniejsze opolskie środowiska i społeczności. Wśród przedstawicieli Rady są Radni Miasta Opola, przedstawiciele Rad Dzielnic, Urzędu Miasta, Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta oraz organizacji pozarządowych, a także eksperci z Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej.

W skład Prezydium Rady Społecznej wchodzą: Przewodniczący Rady Społecznej dr inż. Dariusz Suszanowicz – Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego. Wiceprzewodniczącymi zostali: Małgorzata Gwoździowska oraz Edmund Wajde.